Opkrævning vedr. kopi og print fra skoleåret 2018-2019

brugerbetaling gefion gymnasium undervisning elever

Nye elever i 1g fra august 2018
I gymnasiet er der en mindre brugerbetaling for brug af kopi og print, licenser, elektroniske ordbøger samt matematikprogrammerne Ti-Nspire og Maple.
Eleverne medbringer selv computer, og du får adgang til de programmer, du skal bruge. 

Der er i reglerne for landets gymnasier fastsat en maksimal beløbsramme på kr. 2500,- for egenbetaling af undervisningsmidler (jf. bekendtgørelse nr. 1711 af 20.12.2006).

På Gefion Gymnasium er afgiften til kopi, licenser, print m.m. kr. 750,- for de tre år i gymnasiet.
Beløbet opkræves til betaling pr. 1. september. Du får udleveret en faktura fra skolen med opkrævning af beløbet i begyndelsen af skoleåret.


Elever i 2g og 3g / optaget i 2016 og 2017
Vi opkræver fremover kun én gang pr. elev og ikke for hvert skoleår. Det betyder, at du får udleveret en opkrævning i begyndelsen af skoleåret, der gælder for resten af din skolegang på Gefion.
For elever i 2g er opkrævningen på kr. 500,- og for elever i 3g er den på kr. 250,-.


Ind- og udmeldelse efter skolestart

Hvis du bliver optaget efter skolestart i efterårssemestret, skal du betale for hele året plus kr. 250,- pr. hele resterende skoleår.
Bliver du optaget på Gefion i forårssemestret, skal du betale halv brugerbetaling for det pågældende år (kr. 125,-) plus kr. 250,- pr. hele resterende skoleår.

Hvis du bliver meldt ud i løbet af skoleåret, får du ikke refunderet din brugerbetaling for det pågældende år. Dog refunderes kr. 250,- pr. hele resterende skoleår.

Evt. spørgsmål vedr. betaling rettes til forretningsfører John Ranvild.