BogdepotetUdlån

Du låner bøger gratis, men du har selvfølgelig ansvaret for, at dine bøger ikke bliver væk eller beskadiges. Du skal underskrive en liste, når du modtager bøgerne i klassen. Skriv aldrig under, før du har modtaget den rigtige bog, og husk at skrive navn i bøgerne, så vi kan finde ejermanden, hvis de bliver væk.

Du kan låne enkelteksemplarer af bøger til opgaveskrivning. Lånetiden er normalt en måned, og din lærer kan ikke låne på dine vegne.

Vi udlåner dog ikke bøger, hvis du har glemt den derhjemme - heller ikke til prøver og eksamener.

Aflevering
Du skal aflevere bøgerne, så snart vi hjemkalder dem (se din konto på WebBOSS). Når du afleverer i bogdepotet, får du en kvittering, som er din sikring for, at bogen er slettet i vores system. Forlader du skolen, skal du straks aflevere alle bøger.