Bestyrelse

Bestyrelsen for Gefion Gymnasium består af seks bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter samt to elever.

Bestyrelsen har ny-konstitueret sig 10. juni 2014 (formand og næstformand er uændrede). Vi henviser til referatet fra bestyrelsesmødet af samme dato for yderligere information.

Hans Peter Jensen

Bestyrelsesformand.
Hans Peter Jensen er tidligere rektor for Danmarks Tekniske Universitet (1986 - 2001). Han har desuden været formand for Rektorkollegiet (1993−2000), formand for det nordiske universitetsarbejde (1995−2001) og formand for Rådet for internationalisering af uddannelser.

Gitte Bengtsson

Næstformand.
Gitte Bengtsson er tidligere direktør i Danske Regioner og arbejder professionelt som bestyrelsesmedlem i undervisnings- og forskningsverdenen, bl.a. i bestyrelsen for Syddansk Universitet.

Steen Enemark Kildesgaard

Ressourcedirektør i Københavns Kommunes Børne- og Ungeforvaltning.

Pia Gjellerup

Centerleder i Center for Offentlig Innovation. Pia Gjellerup er tidligere minister og MF for Socialdemokraterne.

Leif Chr. Mikkelsen

Direktør i Team Copenhagen. Leif Chr. Mikkelsen er tidligere HR-direktør i Hydro Texaco og tidligere landstræner i håndbold.

Vakant

Et medlem af Gefion Gymnasiums bestyrelse udpeges af Københavns Borgerrepræsentation, jf. vedtægterne.

Jakob Hermann

Biologi, Datalogi
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
JHE
jhe@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Martin Wildenschild

Samfundsfag, Historie
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
MWI
mwi@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Lukas Carl Møller Thyssen

Elevrepræsentant i Gefions bestyrelse

Miriam Asta Heller-Seiffert

Elevrepræsentant i Gefions bestyrelse