Bestyrelse

Bestyrelsen for Gefion Gymnasium består af seks bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter samt to elever.

Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand.
Adm. dir. Pension Danmark (selvsuppleret)

Andreas de Neergaard

Prodekan, Samfundsvidenskab på KU (udpeget af Danske Universiteter)

Nicolai Kragh-Petersen

Ressourcedirektør, BUF i Københavns Kommune (udpeget af kommunen med erfaring med grundskoleområdet)

Jesper Møller Pedersen

Kredsformand for S, Vesterbro/Kgs. Enghave (udpeget af Borgerrepræsentationen, Kbh. Kommune)

Steen Kildesgaard

Rektor, KEA (selvsuppleret)

Sine Sunesen

Adm. dir., Akademikerne (selvsuppleret)

Martin Wildenschild

Samfundsfag, Historie
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
MWI
mwi@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Jakob Skyggebjerg Kjær

Elevrepræsentant

Miriam Asta Heller-Seiffert

Elevrepræsentant