Bestyrelse

Bestyrelsen for Gefion Gymnasium består af seks eksterne bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter samt to elever.

Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand
Administrerende direktør i Pension Danmark (selvsuppleret)

Andreas de Neergaard

Eksternt bestyrelsesmedlem
Prodekan ved Samfundsvidenskab på KU (udpeget af Danske Universiteter)

Jesper Møller Pedersen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Kredsformand for S, Vesterbro/Kgs. Enghave (udpeget af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune)

Nicolai Kragh-Petersen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Ressourcedirektør, BUF i Københavns Kommune (udpeget af Københavns Kommune for erfaring med grundskoleområdet)

Sine Sunesen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Administrerende direktør i Akademikerne (selvsuppleret)

Steen Kildesgaard

Eksternt bestyrelsesmedlem
Rektor på KEA (selvsuppleret)

Stine Nygaard Jakobsen

Dansk, Samfundsfag
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
SJA
sja@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Martin Wildenschild

Samfundsfag, Historie
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
MWI
mwi@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
August Kjær

Elevrepræsentant

Rosemarie Vita Johannesen

Elevrepræsentant