Bestyrelse

Bestyrelsen for Gefion Gymnasium består af seks eksterne bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter samt to elever.

Torben Möger Pedersen

Bestyrelsesformand
Administrerende direktør i Pension Danmark (selvsuppleret)

Portræt af medarbejder
Andreas de Neergaard

Eksternt bestyrelsesmedlem
Prodekan ved Samfundsvidenskab
på KU (udpeget af Danske
Universiteter)

Portræt af medarbejder
Jesper Møller Pedersen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Kredsformand for S, Vesterbro/Kgs. Enghave (udpeget af Borgerrepræsentationen,
Københavns Kommune)

Portræt af medarbejder
Nicolai Kragh-Petersen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Ressourcedirektør, BUF i
Københavns Kommune (udpeget af
Københavns Kommune for erfaring
med grundskoleområdet)

Portræt af medarbejder
Sine Sunesen

Eksternt bestyrelsesmedlem
Administrerende direktør i
Akademikerne (selvsuppleret)

Portræt af medarbejder
Steen Kildesgaard

Eksternt bestyrelsesmedlem
Rektor på KEA (selvsuppleret)

Portræt af medarbejder
Stine Nygaard Jakobsen

Dansk, Samfundsfag
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
SJA
sja@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Martin Wildenschild

Samfundsfag, Historie
Medarbejderrepræsentant i Gefions bestyrelse
MWI
mwi@gefion-gym.dk

Portræt af medarbejder
Osvald Gotthardt Møller

Elevrepræsentant

Portræt af medarbejder