Matematikbroen - Gefion med i inspirerende efteruddannelsesprojekt

Matematikbroen er navnet på et spændende efteruddannelsesprojekt for lærere, der underviser folkeskolens ældste klasser i matematik.

Konceptet er udviklet af undervisere fra Silkeborg Gymnasium og Gefion Gymnasium i samarbejde med lokale professionshøjskoler og faglige fyrtårne fra de to kommuner. Fra Gefion har lærerne Birgitte Halland og Niels Peter Haals været involveret i udviklingen af konceptet, blandt andet med udarbejdelsen af et undervisningsmateriale af meget høj kvalitet.

Bygger bro mellem grundskole og gymnasium
Projektet, der er finansieret af A.P. Møller Fonden, har til formål at hjælpe kommende gymnasieelever på områder af matematikfaget, som erfaringsmæssigt volder dem særlige problemer. Det gælder fx bogstavregning, ligningsløsning og matematisk modellering. Og den tilknyttede følgeforskning tyder allerede på, at projektet bidrager til at løfte det faglige niveau for eleverne i området.

Samtidig har det været en god lejlighed for Gefion Gymnasium til at få kontakter med de lokale folkeskoler og med kommunen. Et arbejde, som, skolen håber, vil kunne tjene som inspiration for lignende projekter i andre fag.

I forlængelse af Matematikbroen er udarbejdet en rapport, der præsenterer udvalgte metoder og resultater fra projektet. Du kan læse rapporten her.